Skip links

Speur verborgen innovaties op in je gemeente en vergroot het aantal impactondernemers

Lees meer

De SOC staat voor nieuwe
maatschappelijke
innovaties

Kunnen ondernemers de gemeente actief ondersteunen bij het oppakken van maatschappelijke vraagstukken als armoede, eenzaamheid en gezondheid? Wij denken van wel! Daag ondernemers uit om tot nieuwe verdienmodellen te komen, die geen gat in de markt opvullen, maar een gat in de maatschappij.

Met de SOC verstrekken we, samen met je gemeente, microkredieten om maatschappelijke innovaties te laten ontstaan of te laten groeien. Voor de ondernemers in jouw gemeente is dit een kans om hun onderneming te laten groeien en hun positieve impact te vergroten.

Bekijk cases

Succesvolle cases

Case

Omapost

Stuur je Oma een kaartje en maak de wereld een stukje socialer en mooier.

Case

Matsie

Een duurzame loopfiets voor kinderen gemaakt van een gebruikte rollator.

Case

Sociaal Gericht

Sociaal Gericht voert alle soorten klussen uit voor ouderen en mindervaliden.

Case

Oma's Soep

Met Oma’s Soep maken ouderen en jongeren samen heerlijke verse soepen.

Maak er een uitdaging van en het wordt realistisch

Bekijk in één minuut hoe
mkb’ers maatschappelijke
impact kunnen maken.

Lees hier de publicatie over de SOC in Groningen op Platform31.

Alle voordelen
op een rijtje:

Speur verborgen innovaties op in jouw gemeente.

Vergroot het aantal impactondernemers.

Stimuleer kruisbestuiving tussen mkb'ers en impactondernemers.

Zorg voor groei en professionalisering van impactondernemingen.

Vergroot het effect van subsidie, door deze op te knippen.

Ontdek het verloop, cijfers en ervaringen van deelnemers van de Sociale Ondernemers Challenge 2020

Download Factsheet

Omvangrijke problemen als eenzaamheid, armoede of sociale inclusie evenals bijvoorbeeld uitdagingen rondom Beschermd Wonen & Opvang, vragen om een diversiteit aan mogelijkheden om aan de behoeftes van bewoners tegemoet te komen.

Wanneer je als gemeente, regio of maatschappelijke organisatie graag sociale innovatie wil stimuleren, is er vaak niet één pasklare oplossing of partij die aansluit. Vanuit deze maatwerk-gedachte kunnen sociale ondernemers een belangrijke rol spelen tussen overheid en maatschappij. Hun gedrevenheid op sociaal én economisch vlak slaat vaak een brug slaan tussen het gat in de maatschappij. Voor een geslaagde Challenge, bepalen we zorgvuldig in overleg welk maatschappelijk thema/probleem zich leent voor de betreffende gemeente of regio.

De opzet van de Challenge is gericht op het stimuleren van een veelvoud van nuttige initiatieven in een wijk, gemeente of regio. Impact maken kost tijd, vraagt om bewustzijn en een helder doel. De Challenge draagt bij door het stimuleren en selecteren van kwalitatief goede initiatieven van ondernemers. Dit gebeurt door een mix aan middelen: inhoudelijk advies, financiële steun, verbreding van het netwerk én marketing. Bij herhaling van de Challenge komt daar bovendien het vormen van een community van sociaal ondernemers bij.

In onze samenleving borrelt het van mensen met goede ideeën en dadendrang. De kracht van de Sociale Ondernemers Challenge is dat we met een brede oproep de taal van sociale ondernemers spreken. Hierbij is de tone of voice bewust laagdrempelig om zo veel mogelijk aanmeldingen van ondernemers te krijgen. Later in het proces is ruimte voor selectie.

Onze ervaring leert dat herhaling van de Challenge een positief effect heeft op de kwaliteit van de ideeën en de ondernemers die zich aanmelden. Door de Challenge meerdere jaren achter elkaar te organiseren, wordt de Challenge ‘een begrip’ en spelen eerdere deelnemers een belangrijke ambassadeursrol door mond op mond reclame bij ondernemers die goed bij de bedoeling en de opzet van de Challenge passen. Zo werkt hun positieve ervaring door bij het enthousiasmeren van een nieuwe lichting ondernemers.

Het idee van de Sociale Ondernemers Challenge is om zoveel mogelijk sociale initiatieven met een relatief kleine investering te ondersteunen bij de opstart op korte termijn. Door de beschikbare financiële middelen te spreiden vergroot je enerzijds de kans op succesvolle ideeën: want de ervaring leert dat je op basis van alleen een ‘pitch’ of een plan op papier moeilijk kunt inschatten welke ondernemer daadwerkelijk een effect gaat bereiken met zijn/haar idee. Anderzijds verklein je met een microkrediet het risico op missers. Met andere woorden: mocht een plan minder goed uitpakken dan gehoopt, is er relatief weinig maatschappelijk geld uitgegeven.

Bij de Sociale Ondernemers Challenge verstaan we onder microkredieten een relatief kleine financiering vanuit de overheid/gemeente bestaande uit 50% van het nodige startbudget. Dit zorgt voor diversiteit in aangevraagde en uitgekeerde bedragen. Het uitgekeerde bedrag in eerdere Challenges bedroeg gemiddeld € 3.000,-. De variatie van de afzonderlijke bedragen is uit ervaring groot en op basis van een door de deelnemer aangeleverde begroting. Deze diversiteit heeft als kracht dat er diversiteit is bij de initiatieven en ondernemers die meedoen.

De specifieke voorwaarden van die financiering kan variëren. We hebben ervaring met, en inmiddels voorkeur voor een aantal voorwaarden (geen lening, geen subsidie). Bij elke Challenge stemmen we af wat het beste bij de couleur locale past. Belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de voorwaarden is het doel van de Challenge: verspreiden van sociaal ondernemerschap, versterken van initiatieven met maatschappelijke impact.

Vertaald naar de voorwaarden betekent dat in de basis dat er vertrouwen is in de goede bedoelingen van ondernemers en dat een ondernemende houding en eigenaarschap van de initiatiefnemers wordt gestimuleerd.

Na het lanceren van een aansprekende campagne waarin de Challenge wordt aangekondigd, melden zich geïnteresseerden aan. In een kort en laagdrempelig inschrijfformulier beschrijven ze kort hun idee.

Wanneer het de binnengekomen aanmelding aansluit bij de vraag, wordt de ondernemer uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek. Kracht van het intakegesprek is een mix van oprechte interesse, gevoel voor de taal en wereld van ondernemers, transparantie én een kritische houding die we aannemen. Na afloop weet een ondernemer wat er van hem/haar wordt verwacht en waar werk aan de winkel is voor het initiatief. We merken bovendien dat ondernemers de opbouwende kritiek waarderen. Oftewel, de tijd en aandacht die ondernemers in deze gesprekken ontvangen, zorgt merkbaar voor een groei in kwaliteit van de initiatieven en en enthousiasme over de Challenge.

Na het intakegesprek gaat de ondernemer aan de slag met het concretiseren van zijn of haar projectplan en de bijbehorende begroting.

Wanneer je de Challenge effectief aankondigt kan je te maken krijgen met wel 100 aanmeldingen. Deze aanmeldingen zijn over het algemeen heel divers. En allen verdienen ze aandacht en een zorgvuldige beoordeling om de toekenning van de microkredieten te kunnen rechtvaardigen. Daarom hebben we een hoogwaardig en goed overdraagbaar beoordelingssysteem ontwikkeld. Deze systematiek passen met onze eigen mensen toe in samenwerking met de opdrachtgever. Zo hanteren we een gezamenlijke taal die ook helpt de feedback over de gunning aan de ondernemers mee te delen.

We werken doorgaans met de volgende criteria: Impact, draagvlak, toekomstbestendig, schaalbaar en nieuw. In samenwerking met de gemeente of regio spitsen we de criteria indien nodig toe op de lokale vraag. Elk initiatief wordt aan de hand van deze criteria beoordeeld. Bij het indienen van een initiatief vormen deze criteria daarom de kapstok voor het plan. De criteria worden naar relevantie gewogen. De weging van impact telt altijd het meest.

Sociale innovatie biedt zoals elke innovatie geen garantie op succes. Wat we wel doen is de kans van slagen zo veel mogelijk vergroten en de risico’s spreiden. Naast het microkrediet biedt de Challenge de ondernemers een actief programma. In het programma zitten diverse onderdelen waar de ondernemer worden uitgedaagd en zich verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan workshops, ondernemerscoaching en waardevolle netwerkbijeenkomsten.

Daarnaast worden de initiatieven zo beoordeeld dat er een inschatting gemaakt wordt van de haalbaarheid. Lees hierover meer bij het vorige FAQ-punt.

Als gemeente ben je, terecht, voorzichtig met het behandelen en beoordelen van (ondernemers)initiatieven en wil je zorgvuldig omgaan met beleid en financiering. Buro Bries is een onafhankelijk bureau dat beide talen spreekt. Wij snappen dat beleids- en ambtelijke processen complex zijn, en dat bureaucratische processen niet altijd ontweken kunnen worden.

En we spreken ook de taal van de ondernemers, waardoor ze zich begrepen voelen en zo min mogelijk last hebben van onnodige processen. We helpen ze om beter in contact te komen met de gemeente. Zo zorgen we uiteindelijk voor een goede samenwerking tussen initiatiefnemers en gemeente.

De Sociale Ondernemers Challenge is zo opgezet dat die, alles inbegrepen, een duur van een jaar heeft. Door een jaar te nemen voor de Challenge krijgen de ondernemers voldoende tijd zich aan te melden, te ontwikkelen, een netwerk te vormen en het succes van hun initiatief te bewijzen. Op hetzelfde moment ondersteunt dit ook bij het aanspreken van de juiste ondernemers. Die in een korte periode nieuwe initiatieven kunnen opzetten en uitvoeren met een zekere spanning en tijdsdruk richting de prijsuitreiking toe.

Wanneer er gekozen wordt voor meerdere Challenges achter elkaar, kan de dynamiek ervoor zorgen dat er een grootschalige beweging op gang wordt gebracht. Een beweging waarin impact ondernemerschap wordt aangejaagd en groeit. Dit door mond op mond reclame en inspiratie tussen deelnemers.